Úvod - Kezdőlap


  Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia

                         Lučenec

 

                     

    Uplynulo už 145 rokov od začatia činnosti školy, ktorá ponúka vyučovanie v slovenskom aj maďarskom jazyku....    VIAC                                                                                         


         A K T U Á L N E          

 


Oznam pre uchádzačov o štúdium

            

......pre viac informácií kliknite  SEM


Erasmus+ Praha - Lučenec

V nedeľu večer 19. marca k nám zavítali študentky zo VOŠP, SOŠP a Gymnázia z Prahy v rámci projektu Erasmus+. Prišlo 14 študentiek tretieho ročníka spolu s dvomi učiteľkami Mgr. Kateřinou Burianovou a Mgr. Zuzanou Borovičkovou. V utorok v III.A triede zahrali deťom z MŠ Herzova divadelné predstavenie a následne v stredu a vo štvrtok s nimi pracovali priamo v MŠ. Témy troch českých povestí ich sprevádzali prácou s deťmi a strávili s nimi pekné tri dni. Vždy popoludní počas celého týždňa dievčatá navštívili aj kultúrne pamiatky v okolí. Prezreli si Zámocký hotel Galicia Nueva v Haliči, Fiľakovský hrad a múzeum. Boli aj v Novohradskej galérii a múzeu, v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a na divadelnom predstavení Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici. Študentkám sa u nás páčilo a boli rady, že mali možnosť spoznať aj naše malé mesto a okolie.


Valentínske hliadky

(Čo píšu o nás)

 

........pre viac info a foto kliknite ....SEM


Svedok, ktorý prežil...

 

,, Ale najhorší bol asi ten pokrik ,,Tak vám treba!“, čo sa niesol ulicami, kade sme prešli. Prečo? Čo sme komu urobili? Ten pochod bol ponižujúci a niesla som ho ťažko. Označení žltou hviezdou, s hlavou sklonenou a vtiahnutou medzi plecia sme všetci kráčali mestom, ktoré už nebolo naše. Ktoré nás nechcelo. Naši bývalí známi, susedia, ľudia, ktorých sme poznali z videnia, sa tomu tešili a priali nám to. Nikto sa nepostavil na našu obranu.“

Na tieto, ale i iné útrapy, ktoré priniesla 2. svetová vojna lučenským Židom, spomína Viola Stern Fischerová. Žena, ktorá porazila Dr. Mengeleho. Napriek gynekologickým pokusom porodila dve zdravé deti. Jej spomienky zaznamenala v knihe Mengeleho dievča Veronika Homolová Tóthová. My sme mali možnosť zúčastniť sa besedy s autorkou, ktorá svet informuje o príbehoch obetí koncentračných alebo pracovných táborov. Dokumentárne filmy ,,Neumlčaní“ sa dajú nájsť na internete. Medzi nimi sa nachádza i príbeh pani Violy, ktorá celý život mlčala a o tom, čo sa s ňou a jej rodinou stalo počas 2. svetovej vojny, nepovedala ani vlastným deťom. Veronike Homolovej Tóthovej však prezradila všetky detaily, medzi nimi aj také, ktoré sa v knihe neocitli. Napriek tomu si vieme predstaviť podľa pravdivých detailných opisov priestory tábora, priebeh pokusov na ľuďoch pri ich plnom vedomí, ale aj pokojný starý Lučenec, v ktorom bývala rodina Sternová.

Veronika Homolová Tóthová tiež pochádza z Lučenca a počas besedy nezabudla na spomienky svojho prastarého otca a ich nekonečne dlhé prechádzky mestom. Za hodinu nám dokázala priblížiť život Violy Stern Fischerovej. Poukázala i na problémy dnešnej doby a pripomenula nám, mladým, aby sme k sebe boli tolerantní, slušní a ohľaduplní.

                                                                    Karolína Albertová, 2.A

 

                 


NOC V ŠKOLE...

Koniec prvého polroka školského roka 2016/2017 oslávili žiaci I. A, B a C, ako sa patrí. Spolu s triednymi a zastupujúcimi triednymi učiteľmi privítali večer o 19:00 hod. dňa 1. februára 2017 hostí z tanečného súboru Ipeľ, ktorý otvoril zaujímavé podujatie. Spev v podaní P. Haláka, žiaka I.B triedy, doplnil tanec ozdobený vokálnym prejavom sólistov i celej folklórnej skupiny. Nasledoval zábavný nácvik tanečných krokov pod vedením absolventa našej školy R. Tótha, ktorého sa zúčastnili všetci prítomní.  Po slávnostnom úvode sa prváci rozpŕchli po škole a zapojili sa do rozmanitých aktivít, čo nám sponzorsky venovali naši bývalí žiaci. Vyberať bolo z čoho – od Pilates cvičenia (pod vedením V. Haringovej) cez basketbalové zápasy medzi jednotlivými triedami (rozhodovali p. prof. Krupinský a D. Ambroš; mimochodom víťazom sa stala I.B), prehliadku stredovekých kostýmov a zbraní spojenú s ochutnávkou dobových jedál (účinkovali členovia Občianskeho združenia Defensores z Fiľakova, ktorého členkou je i naša žiačka II.A triedy K. Albertová so sestrou Simonou), prezentáciu hasičského športu v podaní Dobrovoľného hasičského zboru zo Starej Haliče až po tvorivé aktivity realizované D. Ambrošom a P. Protušom (absolventmi našej školy) a psychohry zamerané na spoznávanie sa, čo si pre nás pripravili p. R. Rácz a L. Ptáčníková (tiež naša bývalá žiačka). Ani po polnoci nemali naši prváci čas nudiť sa: spoločenské hry na nich čakali v školskom „kasíne“, niektorí sa venovali rozvíjaniu cukrárskych zručností – „piekli“ nepečené, našli sa aj filmoví zanietenci, v I.B sme zaregistrovali snahu o triednu diskotéku a hŕstka vyčerpaných z I.C sa pokúsila o „stanovanie“. Nadránom dňa 2. februára 2017 sa všetci poctivo postarali o nastolenie opätovného poriadku v triedach a napoly slávnostne, napoly ospalo si z rúk svojich triednych učiteľov prevzali polročné vysvedčenia. Netradičná školská akcia sa vydarila. Nielen vďaka disciplinovanosti žiakov, pozornému oku p.prof.N. Ševčíkovej a S. Balkovskej (pedagogického dozoru), no najmä starostlivým mamám I. A, B a C – p. prof. E. Ráczovej, K. Ďurošovej a E. Štefancovej.     

           O rok možno opäť doslávenia!

                                                                                                                                                         Eva Štefancová

 

                     

                     

                     

...pre viac foto kliknite SEM


 

Okresné kolo v basketbale

                                                                                        

Vo štvrtok 12.januára 2017 sa v mestskej aréne Lučenec odohralo okresné kolo žiačok SŠ v basketbale. Tradičným účastníkom tohto postupového turnaja je aj naša škola. Naše  dievčatá sa pod vedením "kouča", Mgr.Zoltána Bástiho, opäť chytili šance a tak ,ako aj vlani, porazili vo finále dievčatá z Gymnázia Fiľakovo. 

Zo začiatku sa zdalo, že Fiľakovčanky budú ľahkým sústom, no nakoniec sme sa radovali po tesnom výsledku 25:21 a zaslúžene postúpili na regionálne kolo. To sa odohrá v Hnúšti. Dúfame, že naše basketbalistky budú opäť úspešné.    

                                                                                                                                         Dominika Vaslíková - III.C


„Vianoce nie sú o otváraní darčekov, ale o otváraní našich sŕdc.“  

(Janice Maeditere)

Otvorené srdcia mali tento rok aj v novovzniknutom občianskom združení Dúha pre deti. Členovia tohto OZ sa opäť rozhodli zapojiť do grantového programu Darujte Vianoce, ktorého 15. ročník otvorila v tomto roku Nadácia Orange. „V spolupráci s Pedagogickou a sociálnou akadémiou v Lučenci a III.B triedou sme sa rozhodli skrášliť vianočné sviatky tým, ktorí ich z rôznych dôvodov nemôžu stráviť v kruhu svojich rodín. Išlo o telesne i mentálne postihnutých klientov Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci“, prezradil nám Samuel Bencső, predseda OZ Dúha pre deti.  Študenti PaSA a členovia OZ Dúha pre deti pre nich pripravili projekt pod názvom “Kreatívne Vianoce“.  Počas Vianočného dňa im priamo na pôde PaSA zrealizovali vianočné tvorivé dielne. Tvorivé dielne viedli členovia OZ Dúha pre deti ako aj študenti PaSA .

 

...viac info nájdete kliknutím SEMVianoce Novohradu

          Po ročnej odmlke sa  u nás v Lučenci opäť konal ďalší ročník (v poradí 26.) spevácko-hudobného koncertu  pod tradičným názvom Vianoce Novohradu. 15. decembra 2016 k nám zavítali pedagógovia a žiaci družobnej školy Gymnázia A. Szent Györgyiho z Balašských Ďarmôt.                                                                                                               Spoločný koncert žiakov oboch škôl odznel v priestoroch ev. kostola v Lučenci, za čo sa chcem poďakovať ev. kňazovi, Mgr. Ľudovítovi Hroboňovi a jeho manželke, Mgr. Márii Hroboňovej za poskytnutie priestorov. Počas takmer 90  minút odzneli známe i menej známe piesne i hudobné skladby vianočného obdobia. V Božom chráme znela slovenčina, maďarčina, latinčina i angličtina... a samozrejme nádherná sakrálna hudba, čo je jazyk, ktorému rozumejú všetci. Krásnou bodkou bolo odspievanie vianočnej koledy Tichá noc...     

     

 

...viac nájdete kliknutím SEM


Oznam...


Rekonštrukcia školy

Po dlhom čase čakania sa naša staručká pégečka  dočkala “plastickej operácie“. V dňoch od 24.10. 2016 – 30.11. 2016 sa do jej skrášlenia zapojili dve firmy.

Firma Costruo  spol. s.r.o. sa zahryzla do chemickej injektáže, ktorá mala zamedziť vzlínavosti vlhkosti a následne opadanú a vadnú omietku nahradili novou – sanačnou, ktorá bude dýchať a odvádzať akumulovanú vlhkosť zo stien.

Druhá firma  Klimatrade – strechy s.r.o. si  vzala zas do parády strechu telocvične, ktorú zateplili a nanovo zrekonštruovali.

30. novembra 2016 obe firmy zahlásili hotovo...

Konečne máme  školu zrekonštruovanú, nikde žiaden, hluk, prach, bordel... už sa len naladiť na učenie sa...

Záverom sa chcem poďakovať obom firmám za ich odvedenú  prácu a VUC BB za poskytnutie finančných prostriedkov.

                                                                                                    Mgr. Ondrej Nociar – riaditeľ PaSA LC

 

pred rekonštrukciou....

 

 

 

 

po rekonštrukcii....

 

 

 

 

 


Škola ako zo škatuľky 

Tento piatok 2. 12. 2016 sme si v rámci akcie Škola ako zo škatuľky vyčistili našu PaSA po ukončení nevyhnutnej stavebnej rekonštrukcii. Teraz sa už všetci tešíme, že máme pekne, útulne a čistučko.

Mgr. K. Goodspeed

  

  

   

  

 

 

 Stužková slávnosť   

Každoročná a predsa vždy jedinečná štvrtácka jeseň prináša so sebou okrem opadaných listov, stále skracujúcich sa dní a chladného počasia aj lesk, dojatie a slávnostnú atmosféru stužkovej. Tohto ju na našej škole oslavujú a zelené stužky nádeje na znak dospievania prijímajú žiaci a žiačky IV.A, IV.B, IV.C a IV.D triedy. IV.A trieda už otvorila stužkovú sezónu dňa 11. novembra a nasledovať ju budú aj ostatné štvrté ročníky.

                                                                                                                                                                                                        Mgr. K. Goodspeed

     

       

       

       


                                                                     

Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole

                                                                


Večer tekvicových hláv, duchov a strašidiel

            Dňa 27.10.2016 CVČ Magnet v spolupráci s našou školou pripravili Večer tekvicových hláv, duchov a strašidiel. Študenti našej školy 3. B triedy odbor animátor ( Fodor Tomáš, Gorelík Róbert, Hrdina Patrik, Juhosová Flóra, Kokenyové Frederika a Patrícia, Korimová Daniela, Korimová Laura, Murínová Kristína,  Rehaneková Eva, Zoková Diana a Nemcová Bianka,  Hanúsková Simona  3.C a Dominika Adámeková  3.A) sa zmenili na strašidelné postavy a pripravili si pre deti hrôzostrašný príbeh a výzdobu v pivnici. Večer nebol iba strašidelný,  deti sa aj zabavili na stanovištiach v areáli CVČ. 

Mgr. M. Gregušová

  

  

  


O Z N A M

    Oznamujeme všetkým žiakom a zamestnancom PaSA, že od 24.10. 2016 do cca 30.11. 2016 bude v škole prebiehať rekonštrukcia budovy a strechy telocvične. Zároveň upozorňujeme na možné zvýšené riziko príčin   úrazov a preto žiadame všetkých o zvýšenú opatrnosť. Vopred sa ospravedlňujeme za možné nepríjemnosti , ktoré narušia výchovno-vzdelávací proces.


Aktivovanie elektronickej žiackej knižky

Ak používate aplikáciu Edupage (elektronická žiacka knižka) v mobile, je potrebné ju odinštalovať. Opätovne ju nainštalujte (nachádza sa v ponuke Obchod play). Pri jej aktivácii uveďte prihlasovacie meno a heslo, ktoré ste dostali od triednych učiteľov. Následne si aplikácia vyžiada uvedenie názvu internetovej stránky našej školy - zadajte pasaluc.  


Prezentácia dedinky Veľký Lom

                Dňa 29.9.2016  sa v Novohradskom múzeu a  galérii v Lučenci  odohrala prezentácia dediny  Veľký Lom.  Naši animátori z 3.B triedy pri tej to akcii vypomáhali. Študentky sa stali modelkami a predvádzali nádherné  kroje. Súčasťou prezentácie okrem iných zaujímavostí bolo čítanie dvoch študentov  o Veľkom Lome, svadobné čepčenie  a odnesenie krojov do depozitu. 

            

 


Mesto v pohybe

        Týždeň od 19. do 23. septembra 2016 bol Európskym týždňom mobility, do ktorého sa tohto roku zapojilo 48 miest Slovenska. V rámci tohto týždňa sa Lučenec  22.9.2016 pokúsil o rekord: najviac ľudí v pohybe pri tanci.             K zdarnému priebehu a zapísaniu do knihy rekordov prispeli veľkou mierou žiaci 3.A a 3.C triedy, ktorí pomohli   zorganizovať a zosúladiť pohyb 1200 ľudí z rôznych škôl do pekného celku. 

      

      

 

....viac TU


Výcvik „vodníkov“ 2.C triedy

    V termíne od 19. do 23. septembra 2016 sme na plavárni v Rimavskej Sobote absolvovali plavecký kurz s metodikou pod krycím názvom „Vodníci 2.C“.     

   

     ....viac TU


                              Aj estetizácia prostredia prospieva chuti                                

      Začiatkom septembra naša škola skompletizovala rekonštrukciu jedálne. Tá spočívala vo vymaľovaní priestorov, vykachličkovaní výdajného kúta a úplnej výmeny jedálenských stolov a stoličiek. Hlavnú zásluhu na celkovej zmene mali dve ženy, a to vedúca školskej jedálne Alenka Kostíková a hospodárka školy Evka Gregušová, ktoré sa úspešne popasovali s celou administratívou. Ostatné už bola malina...                                                                                                                                                                              Dúfame, že sa vám nová jedáleň páči a že popri vynikajúcich jedlách nasávate aj vôňu novoty. A tí, čo sa v našej jedálni nestravujú, nech si pozrú  aspoň pár fotografií...

         Veľa dobrých jedál a chuti všetkým stravníkom želá riaditeľ školy

                           

             

             


                                             ....kliknutím na obrázok sa spustí videoklip

         V utorok,13. septembra 2016, si mnohí z nás všimli, že po škole pobehujú   zvláštne indivíduá. Išlo o plánovanú akciu spätú s natáčaním náborového videoklipu pod názvom Krotitelia duchov. Réžie  sa chytil náš bývalý žiak, Mário Obročník, ktorý si v klipe aj zahral a aj ho vytvoril, za čo sa mu chcem  veľmi pekne poďakovať. Okrem neho máte možnosť v tomto videu  spoznať niektorých starších spolužiakov či pedagógov našej pégečky, ale i samotné priestory školy.                                                                                 Poďakovanie patrí aj ďalšiemu nášmu absolventovi, Marekovi Kamenskému, za malý redizajn  profilovej stránky školy na sociálnej sieti – fb.  Dúfam, že sa Vám klip bude páčiť.

 

                                                                                                                                                          Mgr. O. Nociar, riaditeľ školy


Týždeň dobrovoľníctva

        Po vlaňajšom pozitívnom ohlase ohľadom revitalizácie pg. záhrady, sme aj teraz, začiatkom šk. roka 2016/2017, pristúpili k jej skrášleniu. A tak sa  od 12.9. – 16.9. 2015 rozbehla veľká akcia Týždeň dobrovoľníctva 2016. Zúčastnili sa jej žiaci I. a  III. ročníka našej školy.    

 

        

        

 

.....viac info nájdete TU


Oznámenie

                                  Potvrdzovanie dokladov na cestovné pre žiakov školy bude

od 22. augusta 2016 denne.


Koniec roka 2015/2016

    Tak, ako všetko má svoj začiatok, tak má aj svoj koniec. 30. jún 2016 znamená ukončenie školského roka na našej akadémii.Žiaci si na svojom vysvedčení odnášajú hodnotu svojej práce. V mene riaditeľ PaSA Lučenec sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí našu školu reprezentovali v rozličných oblastiach alebo dosiahli vynikajúce študijné výsledky. Školský zvonec dnes zazvonil naposledy a svojím posledným výdychom odštartoval prázdniny. Nech sú slnečné a plné pozitívnych dojmov.

                                             

 

                                                                                                                                                               Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ PaSA


Pedagogické hry 

15. - 16. jún 2016 Levice

       Po 25 ročnej odmlke sa vďaka PaSA Levice  vlani znovuoživila tradícia pedagogických hier. Levičania sa aj tohto roku podujali na ich organizáciu.                                                                                                                                                                                                                   Táto akcia  sa tešila v radoch našich žiakov veľkej popularite, veď si chceli opäť zmerať sily s ostatnými pégečkami a znovu oprášiť vlaňajšie kontakty. PaSA z Lučenca pod vedením vedúcich - Mgr. Ondreja Nociara a Mgr. Zoltána Bástiho reprezentovalo 14 dievčat v nasledovných disciplínach: atletika, volejbal, bedminton, plávanie, stolný tenis.

 

...viac nájdete TU

...video nájdete TU


Stretnutie absolventov našej školy po 61 rokoch

           V piatok-17. júna 2016, sa v domovskej triede (bývalá IV.B trieda)zišli bývalí absolventi, aby si pospomínali na svoje štúdium a prežité roky na škole. Desať pamätníkov vstupom do areálu razom ožilo a hoci vekom patria už k seniorom, v ich mysliach sa vynárali mená spolužiakov, pedagógov i zážitkov spätých s ich účinkovaním na našej pégečke. Za zmienku platí aj to, že maturovali pred 61 rokmi. Touto cestou im chceme popriať veľa zdravia a radosti zo života.  

                                                                                                                                                                                                                              O. Nociar

    

 


Johnson Controls Family Day 

        Každoročne firma Johnson Controls pre rodiny svojich zamestnancov organizuje obľúbenú akciu Family Day. Tento rok sa na nej  podieľala aj naša škola. Prispeli sme rozprávkovým edukačno-športovo-tvorivým programom s názvom: Ako išlo vajce na vandrovku. 

...viac foto TU


   MDD pre žiakov ZŠ

Dňa 3.6.2016 žiačky 3.A triedy pod vedením p.p Kocúrovej pripravili doobedňajší program pri príležitosti MDD pre žiakov Základnej školy Ladislava Novomeského v Lučenci. Žiaci mali možnosť zasúťažiť si a vyskúšať množstvo rôzne ladených športových či vedomostných aktivít, čo prijali s veľkou radosťou a nadšením.

   

...viac foto.....TU


           Oznam pre uchádzačov o štúdium na našej škole

 II. kolo prijímaciaho konania sa uskutoční 21. júna 2016.

                                                                                                                                                                                            ...viac info nájdete TU


Oznam pre prijatých uchádzačov

Zápis prijatých uchádzačov v študijnom odbore 7661 M sociálno-výchovný pracovník sa koná dnes t.j. 12. mája 2016 od 13.00 hod. do 17.00 hod. v kancelárii školy. 

 


Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017, študijný odbor 7661 M sociálno - výchovný pracovník VJ slovenský.....TU

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017, študijný odbor 7661 M sociálno - výchovný pracovník VJ slovenský (uchádzači so zdravotným postihnutím).....TU

 

Prijímacie skúšky do odboru 7661 M sociálno - výchovný pracovník 

image

    Riaditeľ PaSA Lučenec Vás pozýva na prijímacie skúšky do odboru 7661 M sociálno-výchovný pracovník, ktoré sa konajú v dňoch 9.5. 2016 (1. termín) a 12.5. 2016 (2. termín). Zároveň oznamujeme termín zápisu, ktorý sa uskutoční 12.5. 2016 od 13:00 hodiny v priestoroch kancelárie riaditeľa školy, č. dv. 112.

 

...viac o 1. termíne nájdete TU                                                                                              Riaditeľ PaSA Vám želá veľa šťastia.

...viac o 2. termíne nájdete TU


 Deň Zeme

 

        Od 15.03.2016 do 22.04.2016 sa v našom meste konali Dni Zeme a vody. Vyvrcholením týchto dní bolo podujatie na námestí v piatok 22.04. , ktorého spoluorganizátorom bola aj PaSA Lučenec. 

                    

 .....viac info a foto nájdete TU


 Až kým....

        Dňa 11.4.2016 sa v popoludňajších hodinách konalo v Kine Apollo premietanie filmu Až kým. Film režíroval náš bývalý študent Juraj Rusnák a jednu z hlavných úloh si zahrala naša súčasná študentka Dominika Vaššová. Premietania sa zúčastnilo viac ako 80 divákov, okrem našej, aj z iných stredných škôl.                                                                                                                                                              ,,Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili premietania, podporili nás a dúfame, že sa vám film páčil.“ – Juraj Rusnák

             


       Dňa 6.4.2016 sa 17 odvážnych študentov našej školy rozhodlo darovať krv a pomôcť. Boli to žiaci štvrtého ročníka,  ktorí prišli s iniciatívou, že si vyhrnú rukávy pre dobrú vec a pôjdu na spoločný odber. Medzi študentmi, ktorí boli ochotní pomôcť druhým, boli aj menej odvážni prvodarcovia z tretieho ročníka.                                                                                                                           Veríme, že štvrtáci, ktorí o chvíľu od nás odchádzajú, budú aj naďalej  pomáhať a ich mladší spolužiaci pôjdu v ich šľapajach.

                                                                                                                                                                                       foto......TU


Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na PaSA v Lučenci

    Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na PaSA v Lučenci sa uskutoční dňa 12. apríla  2016  od 8.00 hod. do 15.00 hod. v kancelárii Pedagogickej a sociálnej akadémie – Pedagógiai és Szociális Akadémia, Komenského 12, 984 18 Lučenec, číslo miestnosti 112. Na zápis si prineste zápisný lístok na štúdium na strednej škole - vydáva ho príslušná základná škola.


Výsledky prijímacích skúšok    

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017, študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - VJ slovenský....TU

Výsledky prijímacích skúšok do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017, študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo - VJ maďarský....TU


Pozvánka na talentové skúšky

    Riaditeľ Pedagogickej a sociálnej akadémie - Pedagógiai és Szociális Akadémia v Lučenci Vás pozýva na talentové skúšky, ktoré sa budú konať dňa 31. marca 2016 (štvrtok) o 7.30 hod. v budove školy.                             .....viac info.....TU

                                                                                                                              ...harmonogram a rozdelenie do skupín........ TU


Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

       

viac foto....TU


Hviezdoslavov Kubín 

       Dňa 9.3.2019 sa na našej škole (PaSA) uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy, Hviezdoslavov Kubín. Študenti mali možnosť prezentovať svoje recitačné schopnosti, ktoré ocenila porota pod vedením p.prof. Kurákovej, Zajacovej a Galovičovej.

                                                                                                                                                                                          Výsledky nájdete.....TU

        


Prianie pre našich štvrtákov

    V mene všetkých našich učiteľov a mladších spolužiakov Vám prajeme úspešné zvládnutie maturitných skúšok v dňoch 15. - 16. marca 2016. 

 


Prváčky na kurze ľadového korčuľovania

 

                                                                                                                                               .....viac info a fotiek nájdete.....TU


Generálna skúška E - MATURITY 2016 zo slovenského jazyka a literatúry offline

                                                    


ČO NÁS ČAKÁ V MESIACI FEBRUÁR - MAREC?

                                                                                                                                                                                         .....viac info.....TU  


        FLORBAL: Hráčky PaSA postúpili do krajského kola       

   

                                                                                                                                            ..........viac sa info o tomto úspechu nájdete......TU


 Maturita 2016

      

                                                                                                                                                                      Informácie pre študentov.....TU

 


Lyžiarsky kurz PaSA 2016

     V nedeľu 24.1.2016 nás privítala zasnežená obec Ždiar veľmi prijemne. Hneď po príchode a ubytovaní sa, študentom začala výuka na snehu formou hier pre deti predškolského veku. Ďalšie dni sme sa venovali metodickým ukážkam prípravy a realizácie základného lyžiarskeho kurzu. Šikovnejším lyžiarom to išlo lepšie a rýchlejšie, tým menej zdatnejším svojím prístupom a trpezlivosťou všemožne pomáhali pedagógovia Mgr. Zoltán Básti, Mgr. Drahomíra Valocková, Mgr. Peter Paulovič. Potešiteľné bolo, že už po prvom dni výcviku sme nikoho neoslovovali „nelyžiar“. 

   

    

    

   viac info a foto.....TU

 


1. ročník plesu našej školy

        Dňa 5.1.2016 sa uskutočnil úspešný 1.ročník plesu našej školy. Za jeho organizáciou stála ŽŠR pod vedením pani profesorky Kocúrovej. Sála bola jemne zdobená fialovo-bielou kombináciou, ktorá pôsobila romantickým dojmom. Ples sa začal niekoľko minút po osemnástej hodine príhovorom pána riaditeľa, prípitkom a kolom spoločenských tancov, kde dominoval valčík..........pokračovanie a mnoho fotografií najdete TU

  

 

                                                                                                              .....a čo o našom plese píšu iní? ....... viac po kliknutí SEM


EXPERT GENIALITY SHOW

 

Top, top, top! Miška Babicová zo 4.B získala titul Top expert!

     

                                                                                                                                                                               .........viac info po kliknutí SEM

 


  Informácie pre študentov poberajúcich štipendium....pre viac informácií kliknite SEM                  PLÁN LYŽIARSKÉHO KURZU S METODIKOU 2016

                                                                                                                                                                  .......pre viac informácií kliknite SEM


Názory prvákov na našu školu

                                                                                Pre otvorenie dotazníka kliknite SEM


             Imatrikulácie 1.A, alebo Triedneho si nedáme! - PaSA LC, 2015

 ......klik na odkaz ......... https://www.youtube.com/watch?v=PREHJ4tzmjY&feature=youtu.be


                       POZRITE SI VIDEO O NAŠEJ ŠKOLE


image        D I V A D L O   A   E X K U R Z I A  D O   K O Š Í C

                V stredu, 21. októbra, sa triedy I.D a II.D zúčastnili exkurzie do Košíc. Ako pedagogický dozor sa zúčastnili pani profesorky Iveta Galovičová a Eva Zubová. Po dlhej a náročnej ceste sme si oddýchli v nákupnom centre Aupark v Košiciach na pešej zóne, kde sme mali možnosť nakúpiť si, potúlať sa, občerstviť sa alebo zažiť film v 5D kine.  Po prehliadke sme sa presunuli do Štátneho divadla Košice...       VIAC      


image                                 T Ý Ž D E Ň   D O B R O V O Ľ N Í C T V A

Na začiatku bolo stretnutie s ponukou o spoluprácu. Ing. arch. Ivan Siláči – člen komisie životného prostredia MÚ Lučenec prišiel na PaSA v Lučenci s víziou revitalizácie pedagogickej záhrady. Jeho nápad oslovil vedenie školy , veď sa týkal skrášlenia športového areálu známeho pod menom „pedagogická záhrada“. Vďaka pochopeniu a ústretovosti mesta Lučenec, zastúpeného pani primátorkou PhDr. Alexandrou Pivkovou, sa tak  od 14.9. – 18.9. 2015 rozbehla veľká akcia Týždeň dobrovoľníctva 2015.... .                                                                                           Mgr. Ondrej Nociar - riaditeľ PaSA

                                        PREČÍTAJTE SI CELÝ ČLÁNOK A POZRITE SI FOTOGRAFIE KLIKNUTÍM ..... SEM

imageZaujímajú ťa súťaže, plánované exkurzie, návšteva divadla,...na šk. rok 2015/2016?

Stiahni si plán akcií kliknutím na obrázok (pozn. plán sa týka akcií organizovaných vyučujúcimi SJL,SJSL a MJL)

                                                                                                                                            

                           145. VÝROČIE ŠKOLY 

                                                      145 sviečok na narodeninovej torte ...

Na znak nášho citového vzťahu k našej oslávenkyni sme jej 4. decembra 2014 pripravili menšiu oslavu. Od rána v priestoroch školy prebiehali tvorivé dielne pre našich žiakov a od 10:30 sa v priestoroch kina Apollo konala slávnostná kultúrno-spomienková udalosť, ktorej veľkosť utvrdila takmer stopäťdesiatka pozvaných hostí....VIAC

  Video od TV LocAll                                                                                                             Pozrite si FOTOGRAFIE     

   

         <===     Pozrite si video o našej škole

             Tvorca videa: Juraj Rusnák (4.C)                                                             ....a takto si tu žijeme...
 

 

TOPlist